FAQ med frågor och svar

Backskölja katalysatorn, vad innebär det?

Rekommenderas efter 500 st påsar alt. en gång/säsong. Ta ut askskålen och ställ toan på framkant, antingen över en golvbrunn eller gräsmatta. Låt 10-15 lite hett vatten skölja igenom katalysatorn genom ”kolonnröret” (det lilla röret i det stora övre hålet). Se till att inget vatten rinner utanför. Sätt tillbaka toan och gör en ”tomförbränning” för att torka ur katalysatorn.

Vill du ha en “lathund” hittar du den här.

Varför blir det en hård kaka i askskålen och hur får jag bort den?

För det första, använd INTE något metallföremål i askskålen för att få bort “kakan”, legeringen förstörs vilket gör att den kan komma att gå sönder. För det andra så är det helt i sin ordning att det blir en hård ask-kaka, det blir så när det kissas mycket på toaletten. Det är ett tecken på att det blir riktigt varmt i förbränningskammaren. Urinet kristalliseras vid den höga temperaturen (500-600 grader) och klumpar ihop sig med askan, den löses lättast upp med varmt vatten. Vid tömning av askskålen fyll skålen med vatten och låt “klumpen” lösa upp sig. Det kan ta ett tag och många användare har en extra förbränningsskål som de skiftar med för att toan alltid ska vara redo.

Måste förbränningstoaletten stå i ett uppvärmt utrymme?

Nej, den kan stå i ouppvärmt utrymme och minusgrader.

Kan man besöka toaletten då förbränning pågår?

Ja absolut! En av fördelarna med Cinderella, enligt Testfakta, är att du inte kan komma åt förbränningskammaren när den är varm. Bra när man bl.a. har barn i närheten.

Kan man stänga av toaletten när man åker bort?

Ja, när man återkommer är det bara att koppla in/slå på den och använda som vanligt. Bra att veta är att batteriet då drar ur sig helt och det kan komma att förkorta batteriets livslängd. Ett nytt batteri kostar mellan 350-550:- (beroende på modell) och har en livslängd på 5-7 år.

Måste man använda papperspåse varje gång?

Ja, påsen måste användas vid varje besök. Det är tack vare den vattentäta påsen som det alltid är rent och fräscht i toaletten.

Hur stort hushåll kan man vara?

Cinderella Comfort klarar ett hushåll upp till 12 personer.

Cinderella Gas klarar ett hushåll upp till 10 personer.

Är en förbränningstoalett säker att använda?

Ja, stor vikt har lagts på säkerheten. Den är S-märkt, EMC-testad enligt EU-direktiv, CE-märkt och har fått Bäst i test hos Testfakta på just den punkten.

Kan man ha Cinderella i offentliga miljöer?

Nej, vi rekommenderar inte det eftersom man använder påse vid varje toalettbesök som lätt kan missas av den som inte är van.

Varför förbränner toaletten uppifrån?

För att askan som bildas inte ska isolera, “sist-ner-förbränns-först”.

Hur ofta måste man tömma ut askan?

Efter 100-130 besök. Cinderella indikerar när det är dags att tömma askskålen genom att i klartext visa “Töm askskålen” i LCD-displayen (gäller Cinderella Comfort och Gas) och växelvis blinka med röd och gul lampa på panelen.

Hur hanterar man askan?

Askan är helt lukt- och bakteriefri. Sprid ut den i rabatten, på gräset eller lägg den i komposten alternativt i hushållsavfallet.

Hur mycket extra bygger toaletten på djupet då man drar röret invändigt i toalettutrymmet?

Med t-röret monterat direkt bakom toaletten bygger den totalt 82 cm.

Hur är det med ventilation?

Cinderella Comfort har ett slutet luftsystem vilket gör att man minimerar kallras i toalettutrymmet samt förbrukar inte uppvärmd luft till förbränningen då den tar luften utifrån. Det är mycket viktigt att installationsanvisningarna följs avseende dimension, längd och antal böjar på rördragningarna. Här kan du se de vanligaste installationerna.

Kan man använda eventuellt befintliga rör för avluftning?

Nej, rören ska bytas. Det är viktigt att rätt typ och storlek på rör används (grått 110mm avloppsrör).

Luktar det under förbränningen?

Inne i toalettutrymmet luktar det mindre än en vattentoalett tack vare den inbyggda fläkten. Toaletten är  utrustad med en platinabelagd katalysator. Uppe på taket kan det kännas en lätt doft av bränd aska under förbränningen. Luktar det något annat kan det vara dags för en backsköljning av katalysatorn.

Hur mycket ström drar min förbränningstoalett?

Som mest 2 kW. En förbränning förbrukar i snitt 0,8 – 1,5 kWh. Går man efter varandra minskar energiåtgången per besök.

Drar Cinderella mer ström än andra typer av torrtoaletter?

Det beror på hur den används. Cinderella drar ingen ström då den inte används. Ser man till årsförbrukningen brukar det vara ungefär detsamma som för andra torrtoaletter som ofta har en fläkt som går dygnet runt och som dessutom behöver stå i uppvärmt utrymme.

Hur länge har toaletten funnits på marknaden?

Toaletten har tillverkats i ett par olika utföranden sedan det svenska patentet togs 1997.

Finns det tillgång till service och reservdelar?

Ja, service och reservdelar finns. Du hittar alla våra serviceställen och auktoriserade servicepartners på  denna länk

Var kan jag köpa påsar?

Från alla våra återförsäljare vilka du hittar på vår hemsida under rubriken Återförsäljare »

Följer allt man behöver vid installation med i leveransen?

Förutom toaletten följer två anslutningsrör, T-rör, ventilkåpa, regnhatt och en kartong papperspåsar.

Det långa röret som går från T-röret upp över tak behöver införskaffas separat eftersom det beror på vilken takhöjd det är.

Finns det några referenser?

Ja, vi har några på vår hemsida under rubriken:
Nöjda kunder – därför valde vi Cinderella »
Vill du ha ytterligare referenser kan vi skicka det på begäran.

 

Utöver det har vi lite nöjda kunder på vår blogg som du kan läsa mer om här:
Cinderella Sverige. Scrolla på!

 

Hur lång garanti är det och vad täcker garantin?

Garantin gäller i 3 år från inköpsdatum. Garantin omfattar produktionsfel och fel på komponenter som uppstår under garantitiden. Använd alltid originalpåsar. Uppstår fel pga att andra påsar används, gäller inte garantin.

Fritidstoa ab täcker kostnader för reservdelar, arbete samt transporter mellan Fritidstoa och er närmaste återförsäljare under garantitiden. Utförs garantiservice på plats täcks alla reskostnader av kunden.

Garantin täcker inte:

  • felaktig installation
  • handhavandefel
  • transport
  • åsknedslag

Kostnader i samband med service efter garantitiden eller fel orsakade enligt ovan täcks i sin helhet av kunden.

Eventuella reparationer ska utföras av auktoriserad personal. Vid reklamation, var god uppge serienumret som återfinns på toalettens baksida. Vid service och reparation ska toaletten vara rengjord.

Ställ en fråga

Hittar du inte svaren på dina frågor – maila oss i så fall.

På Fritidstoa följer vi GDPR, den nya lagen som ersätter PUL (Personuppgiftslagen), vid kontakt med oss. Som kund (blivande, befintligt eller före detta) kan du på följande länk läsa hur dina uppgifter behandlas av oss.