Cinderella Eco Sverige – företaget som säljer Cinderella

Vår förbränningstoalett har sålts till över 50.000 kunder i Norden.

Verksamheten har vuxit till en stark försäljnings- och serviceorganistation med en liten och mycket professionell personalstyrka där var och en har konsumenten i fokus.

Cinderella Eco Sverige i korthet

  • Vi erbjuder våra kunder hållbart tänkande för miljö.
  • Våra kärnvärden säkerhet, funktion och design har gjort Cinderella förbränningstoalett till en framgångsrik produkt.
  • Våra kunder och leverantörer uppskattar vårt ansvarstagande och vårt engagemang.