Fritidstoa ab – företaget som säljer Cinderella

Vi har med vår luktfria förbränningstoalett löst latrinproblematiken åt över 50.000 nöjda kunder i Norden.

Verksamheten har vuxit till en stark försäljnings- och serviceorganistation med en liten och mycket professionell personalstyrka där var och en har konsumenten i fokus.

Fritidstoa ab i korthet

  • Vi erbjuder våra kunder hållbart tänkande för miljö.
  • Våra kärnvärden säkerhet, funktion och design har gjort ”Cinderella” till marknadsledande.
  • Våra kunder och leverantörer uppskattar vårt ansvarstagande och vårt engagemang.