Installation och montering av en Cinderella

Korrekt installation av till- och frånluft är avgörande för en välfungerande fritidshustoalett och ett bekymmersfritt användande.

Placering

  • Cinderella kan stå i såväl ouppvärmda utrymmen som på värmegolv.
  • IP34 klassad vilket innebär att den kan stå i fuktiga utrymmen men får inte översköljas.

Till- och frånluft

  • Den fuktiga luften från förbränningen passerar katalysatorn (som neutraliserar dofter) och vidare ut i frånluftskanalen med hjälp av den inbyggda fläkten.
  • Avluftningen sker dels genom fläkten och dels med naturligt tryck, så kallad skorstenseffekt.
  • Det är väldigt viktigt att toaletten får tillräckligt med luft via tilluftsventilen (gäller Classic) om minst 160 mm (gärna större), fullt öppen för att få en effektiv förbränning. Gäller inte Comfort då den har ett slutet luftsystem.

Klicka här för installations- och monteringsanvisningar »

Se installationsvideo för Comfort:
Se installationsvideo för Classic:
Se installationsvideo för GAS: