Installation och montering av en Cinderella

Korrekt installation av ventilation och avluftning är avgörande för en välfungerande fritidshustoalett och ger ett bekymmersfritt användande.

Placering

  • Cinderella kan stå i såväl ouppvärmda utrymmen som på värmegolv.
  • IP34 klassad vilket innebär att den kan stå i fuktiga utrymmen men får inte översköljas.

Inluft och avluftning

  • Den fuktiga luften från förbränningen passerar katalysatorn (som neutraliserar dofter) och vidare ut i frånluftskanalen med hjälp av den inbyggda fläkten.
  • Avluftningen sker dels genom fläkten och dels med naturligt tryck, så kallad skorstenseffekt.
  • Det är väldigt viktigt att toaletten får tillräckligt med luft via tilluftsventilen (minst 160 mm, fullt öppen) för att få en effektiv förbränning. Gäller inte Comfort i samma utsträckning då den har ett slutet luftsystem.

Klicka här för installations- och monteringsanvisningar »

Se installationsvideo för Comfort:
Se installationsvideo för Classic:
Se installationsvideo för GAS: