Cinderella Comfort – enkel och hygienisk hantering av din latrin

Cinderella Comfort är en förbränningstoalett där urin och fekalier förbränns vid hög temperatur. Allt som blir kvar är lite ren aska.

Fakta Cinderella förbränningstoalett

  • Cinderella har kapacitet för hushåll upp till 12 personer och kan användas i villor, fritidshus, gäststugor, skidstugor och arbetsbaracker.
  • Toaletten är utrustad med platinabelagd katalysator för luktfri förbränning.
  • Cinderella är testad och godkänd av NEMKO, DEMKO, SEMKO, FIMKO. Cinderella är även EMC-testad enligt  gällande EU-normer och CE-märkt.
  • Förbränningssystemet SENSE optimerar förbränningstiden och energiförbrukningen.

Fördelar Cinderella Comfort förbränningstoalett

  • Behöver ingen vatten- eller avloppsanslutning, det vill säga ingen hantering av latrin, tank eller kompost.
  • Påverkar ej inomhusklimatet på grund av sitt slutna system.